HUMEURS  (2016-2018)

HUMEURS  (2016-2018)

WOMEN_   97 x 130 cm   2017

Jormalecureur@gmail.com